*// คำพ้องเสียง \\*

posted on 20 Nov 2007 18:01 by god-fay in Other

คำพ้องเสียง

กัน

กัน                        =       กีด   บัง   ห้าม

กันต์                     =           โกน   ตัด

กรรณ                   =            หู

กัณฐ์                     =           คอ    

กัลป์                     =          ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน

กันย์                     =          ชื่อราศีที่6

กัณฑ์                   =          ข้อความที่แต่งเป็นคำเทศน์เรื่องหนึ่งๆ       

                                   

 กาน

กาน                             =        ตัด    ราน

การ                              =       กิจ   ธุระ    งาน

กาล                              =      เวลา

กานท์                           =      บทกลอน

กาฬ                              =      ดำ

กานต์                            =      เป็นที่รัก

การณ์                             =     เหตุ

กาญจน์                          =      ทอง

 

กุด

กุด                        =         บึง   ลำน้ำ   ด้วน   เหี้ยน

กุฏิ                        =        เรือนสำหรับพระภิกษุ, เณร

กุฎ                        =       ยอด

 

เกด

เกด                   =     ชื่อ ต้นไม้ ,ปลาน้ำจืด,ลูกองุ่น

เกตุ                   =     ชื่อดาว   ธง

เกศ                   =     ผม

 

โกด

โกฎิ                     =       ชื่อมาตราวัดเท่ากับ  10 ล้าน

โกฐ                     =       ชื่อเครื่องยาไทย

โกศ                    =   ที่ใส่กระดูกผี ที่ใส่ศพ ดอกไม้ตูม

โกษ                    =   ที่ใส่กระดูกผี  โลก

โกศ                     =   ผอบ

 

กะเสียน

เกษียณ      =   สิ้นไป

เกษียน       ข้อความที่เขียนไว้ในใบลาน ข้อความที่เขียนไว้บนหัวกระดาษคำสั่งหรือหนังสือราชการ      

เกษียร        =    น้ำนม

 

เกียด

เกียด              =    กัน  กั้น  เสาที่ปักไว้กลางลาน สำหรับผูกควายในการนาดข้าว                           

เกียจ             =      คด  ไม่ซื่อ  โกง   คร้าน

เกียรติ           =      ชื่อเสียง   ความมีหน้ามีตา

 

ขัน

ขัน             ภาชนะสำหรับตักน้ำ ทำให้ตึงโดยวิธีหมุน แข็งแรง หัวเราะ การร้องของไก่หรือนก 

ขัณฑ์          =     ภาค  ตอน  ส่วน   ท่อน  ชิ้น

ขันธ์            =    ตัว  หมู่   กอง  พวก  หมวด

ขรรค์           =    ศัสตราวุธชนิดหนึ่งมีคม  2 ข้าง

 

คัน

คัน              =     แนวดินหรือทรายที่พูนสูงขึ้น  ชื่อต้นไม้  อาการที่อยากเกา

คันถ์           =   คัมภีร์

คันธ์           =     กลิ่นหอม

ครรภ์         =      ท้อง

 

จัน

จัน           =     ชื่อตันไม้

จันท์         =     ดวงเดือน

จันทน์      =     ชื่อต้นไม้

จันทร์       =     ดวงเดือน ชื่อเทวดา  ชื่อวันที่ 2 แห่งสัปดาห์

จัณฑ์         =     ดุร้าย   หยาบช้า   สุราหรือเมรัย

 

โจด

โจท           =     คำถามในวิชาคณิตศาสตร์

โจทย์        =      คำถามในวิชาคณิตศาสตร์

โจทก์        =      ผู้กล่าวหา ผู้ฟ้องความในศาล

โจษ          =      พูดกันแซ็งแซ่   เล่าลือกันอิ้ออึง 

 

ฉัด

ฉัด             =    เตะ

ฉัฐ              =   ที่6

ฉัตร            =   เครื่องสูงชนิดหนึ่ง

 

 ทัน

ทัน           =      ต้นพุทรา

ทันต์         =      ฟัน   งาช้าง   ข่มแล้ว

ทันธ์         =      ช้าๆ   เขลา  เกียจคร้าน

ทัณฑ์        =      โทษที่เนื่องด้วยความผิด

 

 นาด

นาด          =   ทอดแขนให้อ่อนงาม

นาฎ          =   นางละครนางฟ้อนรำ

นาถ          =   ที่พึ่ง  ผู้เป็นที่พึ่ง

นาท          =    ความบันลือ   เสียงร้อง 

นาศ           =   ความเสื่อม   การทำลาย

 

 บาด

บาด          =     ทำให้เกิดเป็นแผล

บาตร        =   ภาชนะรับอาหารของพระภิกษุสามเณร

บาต          =   ตก   ตกไป

บาท          =   ตีน   เงิน  ส่วนหนึ่งของคำประพันธ์

บาศ          =   บ่วง

บาศก์        =   ลูกเต๋า     ลูกสกา

พัด

พัด         =    เครื่องโบก   โบกหมุน

พัช         =    ดอก

พัฒน์      =    ความเจริญ

พัตร       =     ผ้า

พัทธ์       =    ผูก   ติด   เนื่อง

พัสตร์     =    ผ้า

พรรษ     =    ฝน

ภัต  ภัตร  =   อาหาร  ข้าว

ภัทร         =   ดี   เจริญ   ประเสริฐ  

 

 ประสบ

ประสบ      =    พบ   พบปะ   พบเห็น

ประสพ      =    การเกิดผล

 

 พัน

พัน         =     จำนวน 10 ร้อย  หัวหน้าทหาร  วงรอบที่เป็นเส้นสาย

พันธ์        =     ผูก   มัด    ตรึง

พันธุ์         =     พวกพ้อง   พี่น้อง   วงศ์วาน

พรรณ       =     สีของผิว    ชนิด

ภัณฑ์         =     สิ่งของ    เครื่องใช้

 

 สัน

สัน            =   สิ่งที่มีลักษณะนูนสูง   ปีวอก

สรรค์         =    สร้างให้มีให้เป็นขึ้น

สรร          =     เลือก   คัด

สัณฑ์        =     ป่าดง   เกลี้ยง   นุ่มนวล

สันต์          =    เงียบ   สงบ   สงัด

ศัล            =     เปลือกไม้

ศัลย          =    ลูกศร

ษัณ           =     หก

 

 รัด

รัด            =   โอบรอบหรือ รวบให้กระชับ

รัต            =    ยินดี  ชอบใจ   ราตรี  กลางคืน

รัตน์         =   แก้ว

รัถ            =   รถ

รัช            =    ธุลี   ฝุ่น  ผง  ความเป็นราชา

รัชต์          =    เงิน

รัฐ             =   แว่นแคว้น    บ้านเมือง

*พอดีต้องเอาเรื่องนี้ไปทำงานอ่า หามาได้เลยเอามาลงบล๊อก เพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วย ^^

Comment

Comment:

Tweet

อาร์ท

#1461 By อา์ท (49.229.73.29) on 2015-09-18 10:00

อาร์ท

#1461 By อา์ท (49.229.73.29) on 2015-09-18 10:00

อาร์ท

#1461 By อา์ท (49.229.73.29) on 2015-09-18 10:00

อาร์ท

#1461 By อา์ท (49.229.73.29) on 2015-09-18 10:00

big smile

#1459 By (49.48.244.28|49.48.244.28) on 2015-09-16 17:01

big smile

#1460 By (49.48.244.28|49.48.244.28) on 2015-09-16 17:01

cry double wink wink surprised smile embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile

#1458 By (223.204.240.160|223.204.240.160) on 2015-09-15 19:51

goodbig smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#1457 By (223.204.240.160|223.204.240.160) on 2015-09-15 19:49

#1456 By (49.48.243.132|49.48.243.132) on 2015-09-15 17:37

#1455 By พุธ (58.11.33.91|58.11.33.91) on 2015-09-13 18:59

#1454 By ดีเเเด้ั (171.4.251.44|171.4.251.44) on 2015-09-13 18:19

#1453 By ีถพึีคคน (101.109.40.74|101.109.40.74) on 2015-09-09 18:53

บัด

#1452 By บัด (118.172.64.14|118.172.64.14) on 2015-09-06 19:07

#1451 By บัด (118.174.49.9|118.174.49.9) on 2015-09-04 20:07

#1450 By (1.47.43.14|1.47.43.14) on 2015-09-03 19:45

ffffffffffffffffffffuuuuuuuuuuuuuuuuccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkyyyyyyyyyyyyyyoooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuu olo sex xxxปลำ้กันไหมไปเด่ากันให้มันส์

#1449 By (1.47.43.14|1.47.43.14) on 2015-09-03 19:43

ffffffffffffffffffffuuuuuuuuuuuuuuuuccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkyyyyyyyyyyyyyyoooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuu olo sex xxxปลำ้กันไหมไปเด่ากันให้มันส์

#1448 By (1.47.43.14|1.47.43.14) on 2015-09-03 19:43

Fuckyou

#1447 By (1.47.43.14|1.47.43.14) on 2015-09-03 19:40

#1446 By ศาล (1.0.165.217|1.0.165.217) on 2015-09-03 10:22

sad smile

#1445 By (101.109.179.102|101.109.179.102) on 2015-09-01 17:08

ดีมากค่ะcry cry

#1444 By กล้วยจัง (223.207.84.144|223.207.84.144) on 2015-08-30 19:13

#1443 By (134.196.146.157|134.196.146.157) on 2015-08-29 08:53

#1442 By คนที่เรารักคือคนที่รอเราอยู่นะ😘 (134.196.146.157|134.196.146.157) on 2015-08-29 08:45

ขอบคุณค่ะbig smile big smile

#1441 By น้อพลอย (134.196.146.157|134.196.146.157) on 2015-08-29 08:42

เกือบไม่มีการบ้านส่งครูเเล้ว

#1440 By พลอยน่ารัก (134.196.146.157|134.196.146.157) on 2015-08-29 08:38

เกือบไม่มีการบ้านส่งครูเเล้ว

#1439 By พลอยน่ารัก (134.196.146.157|134.196.146.157) on 2015-08-29 08:38

#1438 By (49.230.122.38|49.230.122.38) on 2015-08-29 03:13

#1437 By พนิดา ทองช้วย (118.172.211.88|118.172.211.88) on 2015-08-28 17:36

Thanks

#1436 By (118.174.1.50|192.168.50.244, 118.174.1.50) on 2015-08-28 10:08

#1435 By (182.93.241.121|182.93.241.121) on 2015-08-25 10:22

อัศจรรย์
,

#1434 By (223.206.5.221|223.206.5.221) on 2015-08-24 20:35

#1433 By (49.230.123.108|49.230.123.108) on 2015-08-24 19:58

open-mounthed smile open-mounthed smile

#1432 By แบม (125.26.98.83|125.26.98.83) on 2015-08-23 10:35

open-mounthed smile open-mounthed smile

#1431 By แบม (125.26.98.83|125.26.98.83) on 2015-08-23 10:35

#1430 By (106.0.202.226|106.0.202.226) on 2015-08-21 13:34

#1429 By (106.0.202.226|106.0.202.226) on 2015-08-21 13:32

#1428 By (202.29.177.171|202.29.177.171) on 2015-08-21 10:30

big smile big smile

#1427 By (49.230.200.140|49.230.200.140) on 2015-08-20 08:52

#1425 By (49.230.76.184|49.230.76.184) on 2015-08-13 18:02

#1426 By (49.230.76.184|49.230.76.184) on 2015-08-13 18:02

#1424 By 56 (113.53.65.201|113.53.65.201) on 2015-08-12 16:32

#1423 By 56 (113.53.65.201|113.53.65.201) on 2015-08-12 16:32

มีอะไริย่างอื่นอีกใหมคะ
open-mounthed smile confused smile confused smile confused smile

#1422 By Nunnapat (171.6.244.248|171.6.244.248) on 2015-08-10 18:46

#1421 By Nunnapat (171.6.244.248|171.6.244.248) on 2015-08-10 18:45

#1420 By (183.89.142.91|183.89.142.91) on 2015-08-08 15:07

big smile

#1419 By (119.76.12.197|119.76.12.197) on 2015-08-06 20:45

#1418 By (49.230.189.49|49.230.189.49) on 2015-08-05 08:58

double wink surprised smile big smile

#1416 By (1.47.138.47|1.47.138.47) on 2015-08-02 15:40

double wink surprised smile big smile

#1416 By (1.47.138.47|1.47.138.47) on 2015-08-02 15:40


#1415 By ???? (1.0.233.191|1.0.233.191) on 2015-08-01 23:38