*// คำพ้องเสียง \\*

posted on 20 Nov 2007 18:01 by god-fay in Other

คำพ้องเสียง

กัน

กัน                        =       กีด   บัง   ห้าม

กันต์                     =           โกน   ตัด

กรรณ                   =            หู

กัณฐ์                     =           คอ    

กัลป์                     =          ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน

กันย์                     =          ชื่อราศีที่6

กัณฑ์                   =          ข้อความที่แต่งเป็นคำเทศน์เรื่องหนึ่งๆ       

                                   

 กาน

กาน                             =        ตัด    ราน

การ                              =       กิจ   ธุระ    งาน

กาล                              =      เวลา

กานท์                           =      บทกลอน

กาฬ                              =      ดำ

กานต์                            =      เป็นที่รัก

การณ์                             =     เหตุ

กาญจน์                          =      ทอง

 

กุด

กุด                        =         บึง   ลำน้ำ   ด้วน   เหี้ยน

กุฏิ                        =        เรือนสำหรับพระภิกษุ, เณร

กุฎ                        =       ยอด

 

เกด

เกด                   =     ชื่อ ต้นไม้ ,ปลาน้ำจืด,ลูกองุ่น

เกตุ                   =     ชื่อดาว   ธง

เกศ                   =     ผม

 

โกด

โกฎิ                     =       ชื่อมาตราวัดเท่ากับ  10 ล้าน

โกฐ                     =       ชื่อเครื่องยาไทย

โกศ                    =   ที่ใส่กระดูกผี ที่ใส่ศพ ดอกไม้ตูม

โกษ                    =   ที่ใส่กระดูกผี  โลก

โกศ                     =   ผอบ

 

กะเสียน

เกษียณ      =   สิ้นไป

เกษียน       ข้อความที่เขียนไว้ในใบลาน ข้อความที่เขียนไว้บนหัวกระดาษคำสั่งหรือหนังสือราชการ      

เกษียร        =    น้ำนม

 

เกียด

เกียด              =    กัน  กั้น  เสาที่ปักไว้กลางลาน สำหรับผูกควายในการนาดข้าว                           

เกียจ             =      คด  ไม่ซื่อ  โกง   คร้าน

เกียรติ           =      ชื่อเสียง   ความมีหน้ามีตา

 

ขัน

ขัน             ภาชนะสำหรับตักน้ำ ทำให้ตึงโดยวิธีหมุน แข็งแรง หัวเราะ การร้องของไก่หรือนก 

ขัณฑ์          =     ภาค  ตอน  ส่วน   ท่อน  ชิ้น

ขันธ์            =    ตัว  หมู่   กอง  พวก  หมวด

ขรรค์           =    ศัสตราวุธชนิดหนึ่งมีคม  2 ข้าง

 

คัน

คัน              =     แนวดินหรือทรายที่พูนสูงขึ้น  ชื่อต้นไม้  อาการที่อยากเกา

คันถ์           =   คัมภีร์

คันธ์           =     กลิ่นหอม

ครรภ์         =      ท้อง

 

จัน

จัน           =     ชื่อตันไม้

จันท์         =     ดวงเดือน

จันทน์      =     ชื่อต้นไม้

จันทร์       =     ดวงเดือน ชื่อเทวดา  ชื่อวันที่ 2 แห่งสัปดาห์

จัณฑ์         =     ดุร้าย   หยาบช้า   สุราหรือเมรัย

 

โจด

โจท           =     คำถามในวิชาคณิตศาสตร์

โจทย์        =      คำถามในวิชาคณิตศาสตร์

โจทก์        =      ผู้กล่าวหา ผู้ฟ้องความในศาล

โจษ          =      พูดกันแซ็งแซ่   เล่าลือกันอิ้ออึง 

 

ฉัด

ฉัด             =    เตะ

ฉัฐ              =   ที่6

ฉัตร            =   เครื่องสูงชนิดหนึ่ง

 

 ทัน

ทัน           =      ต้นพุทรา

ทันต์         =      ฟัน   งาช้าง   ข่มแล้ว

ทันธ์         =      ช้าๆ   เขลา  เกียจคร้าน

ทัณฑ์        =      โทษที่เนื่องด้วยความผิด

 

 นาด

นาด          =   ทอดแขนให้อ่อนงาม

นาฎ          =   นางละครนางฟ้อนรำ

นาถ          =   ที่พึ่ง  ผู้เป็นที่พึ่ง

นาท          =    ความบันลือ   เสียงร้อง 

นาศ           =   ความเสื่อม   การทำลาย

 

 บาด

บาด          =     ทำให้เกิดเป็นแผล

บาตร        =   ภาชนะรับอาหารของพระภิกษุสามเณร

บาต          =   ตก   ตกไป

บาท          =   ตีน   เงิน  ส่วนหนึ่งของคำประพันธ์

บาศ          =   บ่วง

บาศก์        =   ลูกเต๋า     ลูกสกา

พัด

พัด         =    เครื่องโบก   โบกหมุน

พัช         =    ดอก

พัฒน์      =    ความเจริญ

พัตร       =     ผ้า

พัทธ์       =    ผูก   ติด   เนื่อง

พัสตร์     =    ผ้า

พรรษ     =    ฝน

ภัต  ภัตร  =   อาหาร  ข้าว

ภัทร         =   ดี   เจริญ   ประเสริฐ  

 

 ประสบ

ประสบ      =    พบ   พบปะ   พบเห็น

ประสพ      =    การเกิดผล

 

 พัน

พัน         =     จำนวน 10 ร้อย  หัวหน้าทหาร  วงรอบที่เป็นเส้นสาย

พันธ์        =     ผูก   มัด    ตรึง

พันธุ์         =     พวกพ้อง   พี่น้อง   วงศ์วาน

พรรณ       =     สีของผิว    ชนิด

ภัณฑ์         =     สิ่งของ    เครื่องใช้

 

 สัน

สัน            =   สิ่งที่มีลักษณะนูนสูง   ปีวอก

สรรค์         =    สร้างให้มีให้เป็นขึ้น

สรร          =     เลือก   คัด

สัณฑ์        =     ป่าดง   เกลี้ยง   นุ่มนวล

สันต์          =    เงียบ   สงบ   สงัด

ศัล            =     เปลือกไม้

ศัลย          =    ลูกศร

ษัณ           =     หก

 

 รัด

รัด            =   โอบรอบหรือ รวบให้กระชับ

รัต            =    ยินดี  ชอบใจ   ราตรี  กลางคืน

รัตน์         =   แก้ว

รัถ            =   รถ

รัช            =    ธุลี   ฝุ่น  ผง  ความเป็นราชา

รัชต์          =    เงิน

รัฐ             =   แว่นแคว้น    บ้านเมือง

*พอดีต้องเอาเรื่องนี้ไปทำงานอ่า หามาได้เลยเอามาลงบล๊อก เพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วย ^^

Comment

Comment:

Tweet

Ku

#1364 By (1.47.40.138|1.47.40.138) on 2015-06-28 11:11

cry big smile confused smile confused smile sad smile angry smile cry cry double wink double wink wink surprised smile angry smile

#1363 By Not name (1.4.244.254|1.4.244.254) on 2015-06-19 17:16

#1362 By (49.230.230.47|49.230.230.47) on 2015-06-05 22:23

ห่วยมาก
embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#1361 By ไรใท (223.205.247.5|223.205.247.5) on 2015-05-12 11:08

big smile

#1360 By (1.10.207.15|1.10.207.15) on 2015-04-21 16:24

confused smile confused smile

#1359 By แป้ง จิบ นอส (118.173.24.248|118.173.24.248) on 2015-03-16 14:12

#1358 By รัก (202.29.178.106|202.29.178.106) on 2015-03-10 09:45

#1357 By (1.47.145.181|1.47.145.181) on 2015-02-28 08:49

#1356 By ทำ (202.29.177.210|202.29.177.210) on 2015-02-25 15:20

#1355 By ากกว่ะ (202.29.177.210|202.29.177.210) on 2015-02-25 15:20

ขอนคุณค่ะ เกือบไม่มีการบ้านส่งครูbig smile big smile

#1354 By Po (49.230.73.103|49.230.73.103) on 2015-02-17 21:45

ตุ่นbig smile

#1353 By (183.89.123.86|183.89.123.86) on 2015-02-11 11:44

LOVE

#1352 By (106.0.210.173|106.0.210.173) on 2015-02-10 13:11

cry

#1351 By (223.205.54.239|223.205.54.239) on 2015-02-05 20:11

ลาว

#1350 By boatnaja (61.91.64.198|61.91.64.198) on 2015-02-02 14:03

กาก

#1349 By (61.91.64.198|61.91.64.198) on 2015-02-02 14:03

#1346 By pp41put@gmail.com (61.91.64.198|61.91.64.198) on 2015-02-02 14:03

#1347 By pp41put@gmail.com (61.91.64.198|61.91.64.198) on 2015-02-02 14:03

#1348 By pp41put@gmail.com (61.91.64.198|61.91.64.198) on 2015-02-02 14:03

55555555555+

#1345 By (61.91.64.198|61.91.64.198) on 2015-02-02 13:54

#1344 By (49.230.145.154|49.230.145.154) on 2014-12-22 17:59

#1343 By (49.230.145.154|49.230.145.154) on 2014-12-22 17:58

การบ้านหนูเสดเเว้ว
surprised smile

#1342 By (182.52.54.210|182.52.54.210) on 2014-12-21 08:17

การบ้านหนูเสดเเว้ว
surprised smile

#1341 By (182.52.54.210|182.52.54.210) on 2014-12-21 08:16

การบ้านหนูเสดเเว้ว
surprised smile

#1339 By (182.52.54.210|182.52.54.210) on 2014-12-21 08:12

การบ้านหนูเสดเเว้ว
surprised smile

#1340 By (182.52.54.210|182.52.54.210) on 2014-12-21 08:12

ดีมากเลยค่าาา

#1338 By พัน (27.55.223.15|27.55.223.15) on 2014-12-18 19:26

#1337 By พัน (27.55.223.15|27.55.223.15) on 2014-12-18 19:24


confused smile <3

😍😳☺😊😂😢😓👿👲👲😲😏😷😝🐭🐹🐸🐵🐗🐷🐻🐴🐑🐚🐠🐟🌷💐🌸🐫🐎🐛🐍🐦🐤🐧🐵🐺🐶🐯🐒🐔🐬🐳🐎🈵🚻🚺🚼🔱♥♛♣♤♔^_^||-_-#-_-||T_T+_+•﹏•^_^||::>_<::#^_^#*^▁^*←_←-_-///~>_<~%>_<%open-mounthed smile

#1336 By (49.230.130.201|49.230.130.201) on 2014-12-15 21:07

#1335 By (171.98.177.105|171.98.177.105) on 2014-12-15 18:37

#1334 By อ (27.55.200.55|27.55.200.55) on 2014-12-13 13:27

sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#1333 By (118.173.26.164|118.173.26.164) on 2014-12-05 17:48

ขอบคุณคะsad smile

#1332 By เซโกะ (1.4.190.234|1.4.190.234) on 2014-11-26 19:55

This is fuvking shit

#1331 By sexy legs group (171.96.244.85|171.96.244.85) on 2014-11-20 20:06

confused smile

#1330 By (1.10.255.22|1.10.255.22) on 2014-08-24 12:04

เเล้วคำว่า ขาน 
embarrassed embarrassed

#1329 By (1.1.227.223|1.1.227.223) on 2014-08-19 17:00

#1328 By เภท (182.52.89.249|182.52.89.249) on 2014-08-17 18:44

ขอบคุณค่ะ

#1327 By tontuey (223.205.249.124|223.205.249.124) on 2014-07-16 06:44

ขอบคุณค่ะ

#1326 By (223.205.249.124|223.205.249.124) on 2014-07-16 06:43

#1325 By สุก (171.96.245.74|171.96.245.74) on 2014-07-06 10:53

surprised smile ้่085008459sad smile

#1324 By (171.5.222.213|171.5.222.213) on 2014-07-02 19:42

ทำไมไม่มีคำว่า ญาติฮะ

#1323 By คนไม่มีชื่อ (171.7.17.143|171.7.17.143) on 2014-06-23 16:36

ชัดมากค่ะ  cry

#1322 By (182.93.203.43|182.93.203.43) on 2014-06-19 10:43

surprised smile tongue angry smile

#1321 By มิน (171.98.80.133|171.98.80.133) on 2014-06-11 18:13

ไมไม่มีหญ้าอ่าเเง

#1320 By point (118.174.188.12|118.174.188.12) on 2014-05-26 20:11

ดกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟฟกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟกกกกกกกกกกกหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหcry

#1319 By (171.5.250.165|171.5.250.165) on 2014-05-20 18:15

ขอบคุณครับมีงานส่งครูแล้ว555confused smile

#1318 By sun (58.9.118.203|58.9.118.203) on 2014-04-07 16:43

ขอบคุณมากครับ

#1317 By sun (58.9.118.203|58.9.118.203) on 2014-04-07 16:38

confused smile big smile

#1316 By (183.89.134.190|183.89.134.190) on 2014-04-04 17:54

ขอบคุณค่ะbig smile open-mounthed smile sad smile surprised smile double wink cry embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile

#1315 By (101.51.142.46|101.51.142.46) on 2014-03-03 19:35