ตารางกำหนดการงาน J&K Idol Contest รอบชิงชัยแห่งปี วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2550


-12.30 น. วง Cover ทุกวง ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในงาน J&K Idol Contest 2007 และเตรียมตัวแสดงโดยเปลี่ยน
เครื่องแต่งกายให้เรียบร้อย พร้อมทั้ง Stand by ในจุดที่ทาง Staffได้จัดเอาไว้ให้ และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
ผู้ประสานงานการแสดง
เปิดให้ผู้คนที่เข้ามาชมงานลงทะเบียน
เปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียน
-13.00 น. เริ่มกล่าวประชาสัมพันธ์งาน แนะนำงาน รูปแบบการจัดงาน เชิณชวนผู้ชม แนะนำผู้ให้การสนับสนุนต่างๆ
(ระหว่างนั้นทำการประชุมคณะกรรมการ)
-13.30 น. เชิญผู้บริหารของทางศูนย์การค้าและ/หรือผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานมากล่าววัตถุประสงค์การจัด
งาน และกล่าวเปิดการการแข่งขันงาน J&K Idol Contest 2007
-14.00 น. ทำการแสดงวง Cover วงที่ 1 วง Back Bouce cover Rain
-14.15 น. ทำการแสดงวง Cover วงที่ 2 วง Phenomenon cover TVXQ
-14.30 น. ทำการแสดงวง Cover วงที่ 3 วง St.Berryz cover Berryz Koubou
-14.45 น. ทำการแสดงวง Cover วงที่ 4 วง Zenderria cover Super Junior
-15.00 น. พักการแสดง 10 นาที
-15.10 น. ทำการแสดงวง Cover วงที่ 5 วง The Zodiac 13 cover Super Junior
-15.25 น. ทำการแสดงวง Cover วงที่ 6 วง Sonata no Peace cover Morning musume
-15.40 น. ทำการแสดงวง Cover วงที่ 7 วง Nebular cover Super Junior
-15.55 น. ทำการแสดงวง Cover วงที่ 8 วง Pandora cover Super Junior
-16.10 น. ทำการแสดงเสร็จสิ้นทุกวงและให้คณะกรรมการทำการ Comment
(ระหว่างนั้นให้เจ้าหน้าที่ทำการรวบรวมคะแนนการแข่งขัน)
-16.15 น. ทำการแสดงพิเศษจากวงรับเชิญ วง Mifa4You cover TVXQ
-16.30 น. ทำการแสดง Super Junior Celebration ช่วงที่ 1 (Nebular & The Zodiac 13)
-16.40 น. ทำการแสดง Hello Project Celebration (Sonata no Peace & St.Berryz & Atmosphere & ...)
-16.50 น. ทำการแสดง TVXQ Celebration (Phenomenon & Ethernal Rhythm)
-17.00 น. ทำการแสดง Super Junior Celebration ช่วงที่ 2 (Pandora & Zenderria)
-17.10 น. ประกาศผลการแข่งขัน J&K Idol Contest รอบชิงชัยแห่งปี โดยประกาศจากรางวัลชมเชยทั้ง 5 รางวัลก่อน แล้วจึง
ประกาศรางวัลที่ 3, 2 และ 1 ตามลำดับ พร้อมกับมอบรางวัลโดยทางผู้บริหารของศูนย์การค้าและผู้สนับสนุน
-17.30 น.กล่าวขอบคุณทางศูนย์การค้า ผู้บริหาร ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ผู้ชมและผู้เข้าร่วมงานทุกคน
ประชาสัมพันธ์งาน J&K Idol Contest 2008 ที่จะจัดในครั้งถัดไปในปีหน้า วันที่...เดือน... กล่าวปิดงาน
* กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

edit @ 27 Nov 2007 19:44:09 by // MiN \\

Comment

Comment:

Tweet